Regionale projecten

in neanderland

Met de steun van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die middelen uit Europese fondsen ter bevordering van het toerisme ter beschikking stelt, zijn in Neanderland al verschillende projecten met succes uitgevoerd. Vooral op het gebied van gebiedsontwikkeling, marketing en de ontwikkeling van een digitale infrastructuur is neanderland op de goede weg en wordt wat bereikt is verder uitgebouwd. Hieronder vindt u een beschrijving van de doelstellingen van de meest recente projecten REACT en Territorial Strategy Concept (EFRO). 

REACT - digitalisering in het toerisme

Het land Noordrijn-Westfalen stelt geld beschikbaar voor de digitale transformatie in het toerisme beschikbaar om toeristische organisaties in staat te stellen adequaat uit te rusten en te communiceren met het oog op de nieuwe vereisten en voorwaarden voor concurrerende toeristische bestemmingen in het digitale tijdperk en onder de omstandigheden van de pandemie.

De actie is gericht op: Destination Management Organizations (DMO's) als regionale toeristische organisaties of verenigingen van deze regio's, de steden Keulen en Düsseldorf en de staatsmarketingorganisatie (LMO) van de deelstaat Noordrijn-Westfalen als belangrijke spelers die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan het versterken van de weerbaarheid van het toerisme tijdens en na de coronacrisis. Op het gebied van digitalisering is het doel om digitaal-technische infrastructuren tot stand te brengen, digitale aanbiedingen te ontwikkelen en de digitale communicatie te versterken. Het toeristisch productportfolio moet worden aangepast en verbeterd aan de nieuwe voorwaarden en eisen die digitalisering en de pandemie stellen aan het toerisme. Neanderland heeft samen met Düsseldorf Tourismus GmbH een positieve subsidiemelding ontvangen. De uitvoeringsperiode loopt af in het voorjaar van 2023.

In aanmerking komend zijn kosten voor de onderstaande financieringsposten, inclusief inbedrijfstelling en het gebruik van de benodigde accessoires en noodzakelijke services:

  • Creatie van digitale inhoud
  • Creatie van interfaces voor het transport van digitale inhoud
  • Digitale contentmarketing
  • Klantrelatiebeheer inclusief databasemarketing, digitaal doelgroeponderzoek en evaluatie van het aantal bezoekers
  • digitale infrastructuur

Het Neanderland sets in het kader van de EU REACT-financiering de volgende projectmodules rondom:

  • Creatie van digitale inhoud (beeld en bewegend beeld)
  • Verwerving van digitale infrastructuur voor de districtssteden en dienstverleners

Territoriaal strategieconcept

de "Territoriaal strategieconcept voor de duurzame ontwikkeling van toerisme, cultuur en natuurlijk erfgoed voor de regio Düsseldorf - Mettmann-district" (TSK) beschouwt de deelstaathoofdstad Düsseldorf en het district Mettmann als toeristisch ontwikkelingsgebied. Het doel van de TSK is om ontwikkelingspotentieel op het gebied van toerisme, cultuur en natuurlijk erfgoed aan te tonen, actiegebieden en een oriëntatiekader voor projecten te definiëren EFRO periode 2021-2027 zijn. Projecten en maatregelen moeten met behulp van toerisme de aantrekkelijkheid en beleefbaarheid van cultuur en natuurlijk erfgoed vergroten en regionale economische effecten bereiken. De specifieke financieringsinhoud en -criteria zijn te vinden in de respectieve EFRO-oproep voor de competities. De TSK is een dynamisch concept, die jaarlijks kan worden bijgewerkt.

Het district Düsseldorf - Mettmann is een van de sterkste economische regio's in Noordrijn-Westfalen. Het brede aanbod op het gebied van toerisme, cultuur en natuurlijk erfgoed zijn belangrijke locatiefactoren die in de toekomst behouden moeten blijven, specifiek ontwikkeld en toegankelijk gemaakt worden voor iedereen in de regio.

De kerndoelstelling van de TSK is afgeleid van de regionale economische analyse en is in het participatieproces besproken en afgestemd met relevante actoren in de regio. Hierdoor draagt ​​het bij aan de doelstellingen van de EU (EFRO) en de uitvoering van de strategie voor de toeristische staat Noordrijn-Westfalen.

kerndoel: Wij beveiligen en ontwikkelen de wijk Düsseldorf - Mettmann voor alle mensen, waar stedelijkheid en landschap de kansrijke basis vormen voor een zeer aantrekkelijke werk-, toerisme-, vrijetijds- en leefruimte. Daartoe respecteren en benutten we het potentieel van toerisme, cultuur en natuurlijk erfgoed en denken en handelen we duurzaam in alle opzichten: ecologisch, sociaal en economisch.

De kerndoelstelling vult deze aan: subdoelen: identiteit versterken, authenticiteit beleven; Veerkracht in toerisme opbouwen – zakenreistoerisme en MICE-segment aanpassen aan de markt; recreatietoerisme versterken; Ontlast hotspots, leid gasten, maak gericht gebruik van mobiliteitsaanbiedingen; Bescherm natuurlijk erfgoed door gerichte gastinformatie en begeleiding; Locatievoordelen behouden, ontwikkelen en benadrukken; verhoging van de kwaliteit en veiligheid van het verblijf; het tekort aan geschoolde arbeidskrachten en arbeidskrachten tegengaan; Ontwerp aantrekkelijke woonruimtes.

De Thematische werkterreinen voor duurzame ontwikkeling van toerisme, cultuur en natuurlijk erfgoed vindt u hier in de bijgevoegde illustratie.

Reeds uitgevoerde projecten

De EFRO-projecten werden gefinancierd door de Europese Unie en de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Wat denk je hiervan?

pers gebied

© Kreis Mettmann

wat is neanderland?

© Dominik Ketz, Kreis Mettmann_CC-BY-SA

Voor bloggers

U lijkt Internet Explorer van Microsoft te gebruiken webbrowserom onze website te bekijken.

Om functionele en veiligheidsredenen raden we ten zeerste aan om een ​​up-to-date webbrowser te gebruiken, zoals: Firefox, Chrome, Safari, Opera of rand gebruiken. Internet Explorer geeft niet alle inhoud van onze website correct weer en biedt niet alle functies.